Medlemskab

Et fællesskab inden for den danske folkekirke

Sankt Ansgar Fællesskabet arbejder for at etablere en højkirkelig valgmenighed benævnt "Sankt Ansgars Valgmenighed" inden for Folkekirkens rammer.

Medlemskab


Oplysninger om Sankt Ansgars Fællesskabet eller indmeldelse i fællesskabet kan fås ved at udfylde nedenstående formular, eller kontakte Sankt Ansgar Fællesskabet direkte her


Medlemskontingent til fællesskabet er 275 kr.

 
 
 
Yderligere oplysninger
Medlemsskab
 
 
 

Den højtidelige messe


Copyright: Sankt Ansgar Fællesskabet 2018

Vi ønsker at leve et menighedsliv i overensstemmelse med klassisk, almindelig og rettroende kristendom til pris for Guds navn og til frelse for vore sjæle.


Sankt Ansgar Fællesskabet ønsker først og fremmest at udleve det kristne menighedsliv i tro, lære, ordninger og gudstjeneste i overensstemmelse med den tro, som Sankt Ansgar forkyndte.


Læs mere om Sankt Ansgar Fællesskabet her