Udvalg

Et fællesskab inden for den danske folkekirke

Sankt Ansgar Fællesskabet arbejder for at etablere en højkirkelig valgmenighed benævnt "Sankt Ansgars Valgmenighed" inden for Folkekirkens rammer.

Om SAF


Sankt Ansgar Fællesskabets daglige ledelse varetages af et Arbejdsudvalg:

 

Christian Ankerstjerne Rønneberg (formand)

Nete Marie Hjorth Madsen (kasserer)

Kirsten Jakobsen

Henrik Didier Gautier

 

Til Udvalget er knyttet et antal præster:

René Yde

Jens Chr. Larsen

Den højtidelige messe


Copyright: Sankt Ansgar Fællesskabet 2018

Vi ønsker at leve et menighedsliv i overensstemmelse med klassisk, almindelig og rettroende kristendom til pris for Guds navn og til frelse for vore sjæle.


Sankt Ansgar Fællesskabet ønsker først og fremmest at udleve det kristne menighedsliv i tro, lære, ordninger og gudstjeneste i overensstemmelse med den tro, som Sankt Ansgar forkyndte.


Læs mere om Sankt Ansgar Fællesskabet her