En påskesalme

Et højkirkeligt fællesskab
inden for den danske folkekirke

Sankt Ansgar Fællesskabet arbejder for drive et højkirkeligt gudstjeneste- og menighedsliv i den danske kirke. Vi håber på et tidspunkt at kunne etablere en højkirkelig valgmenighed benævnt "Sankt Ansgars Valgmenighed" inden for Folkekirkens rammer.


En påskesalme

Mel: Tag det sorte kors fra graven

Eller egen melodi

 

1) Se, fra templets indgang flyder

Kilden med det rene vand

Og vidunderligt der lyder

Lovsang til vor frelsermand.

Liv og frelse vist vi får,

Når til os den kilde når.

Halleluja, halleluja!

Lov dog Herren! Halleluja!

 

2) Så Ezekiel jo drømmer:

Bækken dejligt ud fra øst

Under templets tærskel strømmer.

Midt i ørknen gir den høst.

Vand fra trinet grant han ser,

Rinde mod det døde ler.

Halleluja, halleluja!

Lov dog Herren! Halleluja!

 

3) Se, fra Jesu højre side

Nådens strøm af vand og blod

Han udgød i kæmpe kvide,

Dengang kors på fjeldet stod.

Jesus, vor befrier god,

Trådte Helved under fod.

Halleluja, halleluja!

Lov dog Herren! Halleluja!

 

4) Tak dog Herren alle slægter!

Pris hans navn, thi han er god!

Miskundhed han ej os nægter,

Kvæger os i livets flod

Ære, pris og lovsang stor

Fra din menighed på jord

Fader, Søn og Ånd, som troner

Højt blandt engles millioner!

 

5) Se, nu risler fra Guds tempel

Livets vande, nådens flod.

Vi med Åndens segl og stempel

Præges dybt i hjerterod.

Jesus, livets fyrste sand,

Sandelig er Gud og mand.

Halleluja, halleluja!

Lov dog Herren! Halleluja!

 

6) Støre nåde end kan tænkes

Kommer fra Gud Herrens hus.

Vi med nådens dug bestænkes

Og vi mærker Åndens sus.

Jesu blod besprænges os

Synden og al død til trods

Halleluja, halleluja!

Lov dog Herren! Halleluja!

 

7) Lov og tak og evig ære

Til vor Gud, Treenighed,

Thi hans miskundhed vil være

Over os i evighed.

Tak ske Herren. Han er god!

Han gir os et evigt mod.

Fader, Søn og Ånd tilsammen

Er en evig guddom. Amen.

 

Ezekiel 47,1 & Sl. 118,1

René Møller Yde 2012