Salme på Juleaften

Et højkirkeligt fællesskab
inden for den danske folkekirke

Sankt Ansgar Fællesskabet arbejder for drive et højkirkeligt gudstjeneste- og menighedsliv i den danske kirke. Vi håber på et tidspunkt at kunne etablere en højkirkelig valgmenighed benævnt "Sankt Ansgars Valgmenighed" inden for Folkekirkens rammer.


En salme på juleaften

Indgangssalme ved juleaftens højmesse / Julevigilien, som fejres efter Non og før højtidens første vesper (omtrent kl. 15) - altså som den sidste af advents tjenester i violet og uden Gloria eller Halleluja.

Mel: Glæd dig Zion glæd dig jord


1) Hør, Guds folk på jord, din Gud!
For din Herre vil nu tale:
”Fra Ægyptens lande (1) ud
og fra dødens mørke dale
har Gud Herren udført jer
på en stor og herlig færd.
Her til aften skal I kende,
at han mad til jer vil sende.

2) Nu i morgen skal I se,
hvad Gud Herren jer vil give.
Herrens herlighed som sne
over jer skal mægtig blive.
Brød fra Himlen med Guds fred
over jer skal regne ned.
Herren vil sin magt jer vise
og I skal hans navn lovprise.”

3) Så det var i Mose tid,
Herren brød fra Himlen sendte
til sit folk som manna hvid.
De hans gode vilje kendte.
Senere til Davids by
og til ”Brødets Hus” (2) på ny
han det sande brød nedsender,
hvilket vi som ”Jesus” kender.


4) På vort alter livets brød
vi i nadveren skal finde.
Jesus dette måltid bød,
skulle fejres til hans minde.
Ligesom i Betlehem
og med Himlen som sit hjem
til vort alter han vil komme
som en føde for de fromme.

5) Her i denne julekvæld
vi til julens fest bereder
vores hjerte og vor sjæl,
så vi livets brød tilbeder.
Denne juleaften skøn
knæler vi for Davids søn,
og vi alle tak ham siger,

for han ned fra Himlen stiger.

2. Mos 16,6

René Yde, 2020

1. Øvre- og Nedreægypten
2. Betlehem