Salme på Mariæ Tempelgang

Et højkirkeligt fællesskab
inden for den danske folkekirke

Sankt Ansgar Fællesskabet arbejder for drive et højkirkeligt gudstjeneste- og menighedsliv i den danske kirke. Vi håber på et tidspunkt at kunne etablere en højkirkelig valgmenighed benævnt "Sankt Ansgars Valgmenighed" inden for Folkekirkens rammer.


En salme på Mariæ Tempelgang

(21. november)


Mel. Dejlig er den himmel blå

1) I vor Herres Jesu favn

priser vi Marias navn.

Vi Maria priser gerne,

hun er jo den havets stjerne.

Hun er herlig. Hun er stor,

for hun er vor Herres mor. 


2) Alle slægters lovsangs røst

samles ved Marias bryst.

Hun er moder. Hun er kvinde,

men dog ingen synderinde.

Hun sa "Ja" til Herrens bud

og blev moder til vor Gud. 


3) Sent i deres alderdom

til forældrene hun kom.

Joakim og Anna ville

tjene Jahve med den lille

og den rene mø ku stå,

hvor kun præsten måtte gå.

4) Dybt i templets indre ro

fandt Maria nu sit bo.

Helt fra evighedens sfære

var det tænkt hun skulle være

pagtens ende, pagtens mål

og med slangen under sål. 

 

5) Kære mor, Maria skøn,

vis os din enbårne søn.

Du i templet fandt en bolig

og til dig vi kommer trolig.

Du sad højt på Zions top.

Jesus af dig fik sin krop. 

 

6) Du er tårn af elfenben,

Jesu mor foruden mén.

Du er smykt i gyldne klæder

og vi bringer dig vor hæder,

pagtens ark og glædens kar!

Vi en mor i Himlen har.


René Yde, 2016