Kontakt

Et fællesskab inden for den danske folkekirke

Sankt Ansgar Fællesskabet arbejder for drive et højkirkeligt gudstjeneste- og menighedsliv i den danske kirke. Vi håber på et tidspunkt at kunne etablere en højkirkelig valgmenighed benævnt "Sankt Ansgars Valgmenighed" inden for Folkekirkens rammer.

Kontakt


Hvis man ønsker oplysninger om Sankt Ansgars Fællesskabet

eller indmeldelse i fællesskabet, kan man kontakte fællesskabets formand

Telefon:

36 45 84 04 eller 40 44 92 04

 

E-mail:

ankerstjerne_roenneberg@hotmail.com

Eller send et brev til:


Chr. Ankerstjerne Rønneberg,

Søndre Fasanvej 20, st. tv.

2000 Frederiksberg.

Medlemskontingent til fællesskabet er 275 kr.