Udvalg

Et fællesskab inden for den danske folkekirke

Sankt Ansgar Fællesskabet arbejder for at etablere en højkirkelig valgmenighed benævnt "Sankt Ansgars Valgmenighed" inden for Folkekirkens rammer.

Om SAF


Sankt Ansgar Fællesskabets daglige ledelse varetages af et Arbejdsudvalg:

 

Christian Ankerstjerne Rønneberg (formand)

Nete Marie Hjorth Madsen (kasserer)

Kirsten Jakobsen

Henrik Didier Gautier

 

Til Udvalget er knyttet et antal præster:

René Yde

Jens Chr. Larsen